July 23, 2024

မစိတ္တုိင္းက်

ျဖစ္ပံုက ဒီလိုေလးးးဗ် က်ေနာ္ ပ်င္းးလို႔ဆုိ သူငယ္ခ်င္းးေတြနဲ႔ ကလပ္ သြားမူးးပီးးးက ေနတုန္းးးေဘးးနားး အသားးျဖူျဖူေဒါင္ေကာင္းးေကာင္းး ကိုယ္လံုးးလွလွ နဲ႔အမ်ိဳးးးသမီးးတစ္ဦးးးကေနတာေတြ႔ေတာ့ နည္းးနည္းးစိတ္ဝင္စားးသြားတယ္တစ္ခ်က္လွည့္ၾကည့္မိေတာ့ သူအက်ီၤ လည္ဟုိက္ေလးး ၾကားထဲက မုိ႔ထြက္ေနတဲ႕ရင္သားေလးးက သူ႕ရဲ႕ ကခုန္မႈၾကားမွာ လႈပ္ခါ ေနေတာ့ လူလဲ က ေနရင္းးက ခဏျငိမ္ မသြားးတယ္ ဒါကိုသူလဲ သတိထားမိပံုရတယ္သူ႔မ်က္လံုးးေလးးအၾကည့္တစ္ခ်က္ကလဲ ရင္ကိုလုပ္ခါသြားေစသလို ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိတဲ႔ အျပံုးးေလးးေၾကာင့္ က်ေနာ္သူ႔နား အသာတုိးးသြားမိေတာ့ သူဘက္က လဲ welcome ပါလို႔ လက္ရပ္ မေခၚေသာ္လည္း ေရွာင္ထြက္သြားျခင္းးမရွိေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္ေရွ႕ဆက္တုိးးရန္ဝန္မေလးေတာ့ပဲသူနဲ႔တြဲကဖို႔ လက္ကမ္းေပးလိုက္ေတာ့ တီလံုသံမ်ားနဲ႔အတူဟန္ခ်က္ညီစြာပဲ က်ေနာ့္လက္ေလးကို ဖမ္းဆုတ္ကိုင္ကာ အတူတြဲကၾကတာေပါ့ က်ေနာ္ဆုိတဲ႕ငပဲကလဲ အခြင့္အေရးးကိုရသလို အသံုးခ်တက္သူမို႔ဟန္ေဆာင္္ေနေတာ့ပဲ။

image

သူ႔ရင္ ခါးးေသးးေသးးသြယ္သြယ္ေလးကုိ ဖက္ကာ ရင္ခ်င္းးကပ္ တြဲကမိျပန္သည္ ဒီလိုနဲ႔ ကုိယ္လဲေမာသူလဲေမာ လာေတာ့ သူက လာဘီယာေလးေသာက္ရင္စကားေျပာရေအာင္ဟု ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းမႈေၾကာင့္ ေဘးးနားးက အေျခေနေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ႔ေဘာ္တာေတြကို မ်က္စိေလးမွိတ္ျပပီးး အနားယူရာ ခံုတန္းးသို႔ နွစ္ေယာက္သားထြက္ခြာသြားမိသည္ ဘီယာေလးးေသာက္စကားေျပာရင္းးး က်ေနာ္စတင္အၾကံဖန္ျပဳေလေတာ့သည္ ” ေအာ္ဒါနဲ႔မမ ကတစ္ေယာက္ထဲလာတာလားး ” ဟု ေမးးလိုက္ေသာအခါ သူက ျပံဳးးျပီးး ျပန္ေျဖတယ္ ”ေမာင္ေလးးက ဘယ္နွစ္ေယာက္ေတြ႔ေနလို႔လဲ ” တဲ႔က်ေနာ္ နည္းးနည္းးေအာင့္သက္သက္ခံလိုက္ရသလို စိတ္ထဲလဲ အရမ္းးေပ်ာ္မိသြားတယ္ က်ေနာ္အတြက္စားဂြင္ေလ ဟဲဟဲဟဲ က်ေနာ္ ေရွ႔ဆက္တုိးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သြားသည္ ” မမ ဘယ္ခ်ိန္အိမ္ျပန္မွာလဲ ” ” အင္းး ေပ်ာ္သေလာက္ထိေတာ့ေနမွာေပါ့ မေပ်ာ္ေတာ့ရင္ျပန္မွာ မမ ျပန္ျခင္းးမျပန္ျခင္းးက မင္းးအေပၚမူတည္ေနပီေလ မင္း မမ ကိုေပ်ာ္ေအာင္ထားနုိင္ရင္ ဒို႔ မျပန္ဘူး တစ္ညလံုးးေနမယ္ ဘယ္လိုလဲ” အတုိင္းးစမသိေပ်ာ္တာေပါ့ေလ ဒီေလာက္ဆုိ အေနထားက ေကာင္းးေနပီ လမ္းေၾကာင္းးစခင္းးတာေပါ့ အသက္ေတာင္မေမးးရေသးးေတာ့ ေမးးၾကည့္တာေပါ့ ”။

မမ အသက္ ဘယ္ေလာက္လဲ ” ” မင္းးမွန္းးၾကည့္ေလ” ”အင္းးက်ေနာ့္ အထင္ ၂၇ ေပါ့ ” ”ဟဟ မင္းကိုမုန္႕ဝယ္ေကြ်းးမယ္ မမ အဲ႔ေလာက္မငယ္ေတာ့ဘူးး မမ အသက္ ၃၃ ရွိပီေကာင္ေလးးရေျပာစမ္းပါဦးးမင္းးအသက္ေကာ” ” မမ မွန္းးေလ” ” အင္းး ၂၃ ေပါ့” ခံလုိက္ရျပန္ပီသူေျပာတာကြက္တိ ” မမေတာ္ပါတယ္ ” ” မမ ဒီမွာတစ္ညလံုးးပ်င္းးဖို႔မေကာင္းဘူးလားးး” ” ေကာင္ေလးမင္းးေတာ့လုပ္ပီ ဒီ ည ၁၁ နာရီေက်ာ္ ဒီမွာမေနရင္ ဘယ္သြားးမတုန္းး မင္းးေတာ့ေနာ္ မမသိေနတယ္ ” ” မဟုတ္ပါဘူး မုန္႕လိုက္ေကြ်းးေလ က်ေနာ့္ကို ”” မင္းစားခ်င္တာ မုန္႔ဟုတ္လို႔လားး တျခားတခုခုျဖစ္ေနမလားးမမထင္ေနတယ္ ဒို႔လဲ ေဝးးေနတာၾကာပီေနာ္ မင္းး မမ ကိုစိတ္တုိင္းးက်ေအာင္ ျပဳစုေပးးနုိင္လို႕လားးးးး ” မမ က အေပးေကာင္းးမွသေဘာက်တာေကာင္းေလးးရဲ႕” ” ဟိုးးမမ စမ္းးၾကည့္လိုက္ေလ ” ” ဟြန္းးေကာင္းးေလးးေနာ္ မင္းအေျပာကေတာ့ ေရႊမန္းး လက္ေတြ႔က်မွ ခ်ိဳမုိင္မုိင္မလုပ္နဲ႔” ” မမေျပာေနၾကာတယ္ကြာ လစ္ရေအာင္” ” အမေလးး ေျဖးးေျဖးးေကာင္ေလးး။

မမ ဒါေလးးေတာ့ကုန္ေအာင္ေသာက္ပရေစအံုးးး မင္းေလးကေတာ့ ေစာင္းးထဲက ျမင္းလိုပါပဲေနာ္ လႊတ္တာနဲ႔ ကစံုေပါက္ပီးးေျပးးဖို႔ပဲစဥ္းးစားးေနတယ္ ဒါေလးေသာက္ပီးသြားမယ္ မင္းးလဲ က်န္တာေလးးလက္စသက္လိိုက္ ” ေျပာေျပာဆုိဆုိ လက္က်န္ဘီယာခြက္ေလးးေသာက္ပီးး သူငယ္ခ်င္းးေတြကို အခ်က္ျပကာ က်ေနာ္ တစ္ေယာက္မမ အေနာက္သို႕ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္သြားးခဲ႔မိေလျပီေလ ရွည္ရွည္ ေဝးေဝးးမစဥ္းးစားးနီးးစပ္ရာ စတုိးတစ္ခုထဲဝင္ပီးး စားေသာက္စရာ အနည္းးငယ္ဝယ္ကာ အနီးးဆံုးး တည္ခိုးးခန္းးတစ္ခုသို႕ က်ေနာ္တို႕နွစ္ေယာက္ ဦးးတည္ခဲ႕ၾကတာေပါ့မမ က ေတာ္ေတာ္ခ်မ္းသာပံုေပါက္တယ္ ကုန္က်စရိတ္အကုန္က်ေနာ့္ကိုတစ္ျပားးမွ ေပးးခြင့္မေပးး သူၾကီးပဲ ဒိုင္ခံရွင္းးတာ က်ေနာ္ျဖင့္အားေတာင္နာမိသည္ ဟိုတည္ခန္းးဖုိးးက အစ သူပဲထုတ္ရွင္းးေလသည္ ဒီလိုနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ နွစ္ေယာက္သား အခန္းးထဲသို႔ေရာက္ခဲ႔ေလ ျပီ ကာမ ရဲ႕စိတ္ဆႏၵေတအထြတ္ အထိပ္ေရာက္ေနတဲ႔က်ေနာ္ အခန္းတံခါးးပိတ္ပီးးသည္ ဆုိသည္နွင့္ တစ္ျပိုက္နက္ မမ ကို ေနာက္က ဖတ္ပီးး မမ နို႕မ်ားကို အားရပါးရ ဆုပ္နယ္လိုက္ေတာ့။

” ဟိတ္ေကာင္ေလးးဟိုးထားးသိပ္မေလာနဲ႔ မမ ဒီတစ္ညလံုးးမင္းးနဲ႔ တူတူ ရွိေနမွာ ေျဖးးေျဖးးေပါ့ မမ ေရေလးးခ်ိဳးလိုက္မယ္ မင္းလဲ ခ်ိဳးလိုက္ ကထားတာေခြ်းးေတြနဲ႔ သန္႔သ္႔သန္႕ေလးလိုးခ်င္တယ္ကြာ ” ေျပာေျပာဆုိုဆုိ မမ တစ္ေယာက္ သူ႔ အကီ်ၤေလးကိုအသာပင့္ခ်ြတ္လိုက္ပီးး ထဘီစက္ကပ္ဇစ္ေလးးျဖဳတ္ကာ ခ်ြတ္ခ်လိုက္သည္ ” ေကာင္ေလးး မမ ဘလာ ခ်ိတ္ေလးျဖဳတ္ေပးေလကြာ ” ”ဟုတ္မမ ” ေျပာေျပာဆုိဆုိ ဘာလာခ်ိတ္ေလးက်ေနာ္ျဖဳတ္ေပးလိုက္ေတာ့ မမ တစ္ေယာက္ ေရခ်ိဳးခန္းးရွိရာသို႔ ဦးတည္သြားေလေတာ့သည္။က်ေနာ္လဲ မမျပန္အထြက္ကို ကုတင္ေပၚထုိင္ေစာင့္ရင္းး စိတ္ကူးးးေလးးနဲ႔ မမကို မွန္းးေနမိရာ ပါတ္ဝန္က်င္ကိုပင္သတိမထားမိ ရုတ္တရက္ ” ဟိတ္ေကာင္ေလးးဘာေတြေတြးးးးေနတုန္းးသြားးေရသြားခ်ိဳးးေတာ့ မမေစာင့္ေနမယ္”။

က်ေနာ္ လန္႔သြားတာေပါ့ သတိထားမိေတာ့မွၾကည့္လိုက္ေတာ့ သပါတ္ေလးး ပါတ္ကာ မမတစ္ေယာက္ က်ေနာ့္ေရွ႕ကိုေရာက္နွင့္ေလျပီ က်ေနာ္လဲ ေရခ်ိုးခန္းးထဲ ေရခ်ိုးဖို႔သြားလိုက္ေတာ့သည္။ေရခ်ိုးပီးျပန္ထြက္လာေတာ့ ကုတင္ေပၚမွာ အသင့္လွဲေနေနတဲ႔ မမ ကိုေတြ႔လိုက္ရတယ္ သပါတ္ေလးးရင္ရွားထားေသာ္လည္းးျဖဴဝင္းးပီးးမို႔ေဖာင္းးေနတဲ႔ မမ ရင္နစ္မႊာက သပါတ္ေလးးကို ေက်ာ္လြန္ကာ အျပင္သို႔ေဖာင္းးထြက္ေနတာေပါ့ ေပါင္တံေလးးေတြက လဲျဖူစင္း စိတ္ထဲ ဘယ္လိုမွမေနနုိင္တာနဲ႔ မမ ရွိရာ ကုတင္ဘက္ကိုသာေျခဦးးတည့္ေလွ်ာက္လွမ္းးလာရင္းး မမ ေဘးးနားတြင္အသာဝင္ထိုင္လိုက္မိသည္။

ပီးးေတာ့မွ မမ ရရဲ႕ ခါးေလးကို ဖတ္ပီးးမမကိုဆြဲထူ ကာ မမနႈတ္ခမ္းးေလးးနဲ႔ေတ့ပီးး ကစ္စင္ စဆြဲေရာ မမလဲ က်ေနာ္နဲ႔ အျပိုင္ ကစ္စင္ ေတြေပးးရင္ က်ေနာ့္လက္ေတြ မမ ရဲ႕ ရင္သားေလးးေတြကို သပါတ္ေလးးေပၚကေနဆုတ္နယ္တယ္ ပီးးမွာ မမ သပါတ္ေလးးကိုအသာခ်ြတ္ခ် လိုက္ပီးး က်ေနာ္ မမလည္ပင္းးေတြကိုနမ္းးတယ္ မမတစ္ေယာက္လဲ က်ေနာ့္ အနမ္းးေတြ ရဲ႕ၾကားမွာ မ်က္စိေလးေမွးးကားး ျပုသမွ် ခံေနေလေတာ့သည္။စိတ္ထန္လွတဲ႔က်ေနာ့္ မမ ရဲ႕ မ်က္နွာက မမ ရဲ႕လွပလွတဲ႔ ရင္နွစ္မႊာ ရဲ႔ ၾကားး ေရာက္ယက္ခပ္ ေနေတာ့တာေပါ့ မမကုိအသာ ေလးးတြန္းးလွဲ လိုပ္ပီးး မမ ရဲ႔ဗိုက္သားးေလးးေတြက ေန မမ ဆီးးခံုအစပ္ေလးးအထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ နမ္းး လာကာ မမ အတြင္းးခံ ေဘာင္ဘီေလးးကို အသာဆြဲခ်ြတ္လိုက္ေလေတာ့သည္ အတြင္းးခံေဘာင္းးဘီေလးးကြ်တ္သြားေတာ့ မမ ရဲ႕ စက္ပက္ေလးကို ေတြ႔လိုက္ရသည္ အေမႊးးတစ္စက္မွ မရွိေအာင္ ရွင္းးထားးပီးး ေတာ့ လံုးးဝထင္းးသားး အတြင္းးသားေလးးေတြက ပန္းးနုေရာင္ေလးးသန္းးေနတယ္မမ စက္ပက္ေလးးကို အသာ လွ်ာေလးးနဲ႔ ယက္ ေပးးလိုက္ေတာ့ မမခါးးေလးးေကာ့တက္လာတယ္ ေနာက္မွ စပက္ေလးးကိုလက္ေလးးနဲ႔ျဖဲပီးး အစိေလးးကို လွ်ာေလးးးနဲ႔ထုိးးကလိေပးးလိုက္ေတာ့ မမ ပါးစပ္က ခပ္တုိးးတုိုးး ျငီးးသံေလးးၾကားလိုက္ရတယ္ ” အားး ေကာင္းလိုက္တာ ေမာင္ေလးးရာ ” မမ စပက္ေလးကို မႈတ္ေပးပီးး မမကိုဆြဲထူေတာ့ မမ က်ေနာ့္လီးးကိုျမင္ပီးး ” ဟိိုးးမင္းးက အေကာင္သာေသးးတာလီးးကေတာ့ ရွယ္ပဲ မွန္းးစမ္းး မမ စုပ္ေပးၾကည္မယ္” ေျပာေျပာဆုိဆုိ မမတစ္ေယာက္ က်ေနာ့္လီးးကုိ ပါးစပ္ထဲ အျပည့္ငံု ကာ လွ်ာေလးးျဖင့္ထိုးးနက္ေစာကစားးပီးးး မွ ”။

ေကာင္ေလးးလိုးးေတာ့ကြာ ဒို႔မရေတာ့ဘုူးး” ဟုေျပာပီးးမမ ပက္လက္ေလးးလွန္ကာ ေပါင္ကိုကားထားေပးသည္ က်ေနာ္လဲ က်ေနာ့္လီးထိပ္နဲ႔မမ စပက္ေလးးရဲ႕ အပ္ကြဲေၾကာင္းေလးးအတိုင္းးအထက္ေအာက္အသာေလးငါးးခ်က္ပြတ္ေပးးပီးးမွ လီးးၾကီးးကို ေစာက္ဖုတ္ အတြင္းးထိုးးထည့္လိုက္ေလသည္ ”အားး လိုးး ေမာင္ေလးး မမကိုမျငွာနဲ႔ လိုးး ”မမ ရဲ႕ ဖီလ္း တက္သံေတြနဲ႔အတုူ က်ေနာ္ တစ္ေယာက္ ေရွ႔တိုးးေနာင္ဆုတ္ ပံုစံေလးးျဖင့္ ေစာင့္ခ်က္မ်ားး သြပ္ လာသည္ ” အ အ အ အ အ အင့္ အင့္ အင့္” ”ေမာင္ေလးး မင္းးေအာက္က ေနကြာ မမ အေပၚကတက္ေစာင့္မယ္ ” မမ ေတာင္းးဆုိမႈေၾကာင့္ က်ေနာ္ ပက္လက္ အေနထားး ေလးးေနေပးလိုက္သည္ မမလဲ အေပၚတက္ ကာ က်ေနာ့္လီးးၾကီးးကို င္ပီးး သူမေစာက္ဖုတ္ထဲ ထည့္ပီးးအေပၚကေန အားရပါးရေစာင့္ေလေတာ့သည္။

”ျပြတ္ ျပြတ္ ျပြတ္” ”အား အား အ အ အ အင့္ အင္းး” မမ ရဲ႕ လံုးျပည့္ေနတ႔ဲ တင္ပါးးၾကီးးေတြနဲ႔ က်ေနာ့္ေပါင္ေတြ ရဲ႕ ရိုက္ခံ သံ က အခန္းးတစ္ခန္းးလံုးး ညံေနေလသည့္ ” ေျဖာင္း ေျဖာင္းး ေျဖာင္းး ေျဖာင္းး” ခဏေနေတာ့ မမ ျငိမ္က်သြားသည္ ေစာက္ဖတ္တစ္ခုလံုးးေကာ က်ေနာ့္လီးးတစ္ေခ်ာင္းးလံုးး ဆုိရြဲေနသည္ က်ေနာ္ထင္သည္ မမ တစ္ခ်ီပီးးသြားးျပီ ဘီယာေတြေသာက္ပီး မူးးေနေတာ့ က်ေနာ္ မပီးးနုိင္မမ ကိုထခို္င္းး ပီးးက်ေနာ္ ထပ္လိုးသည္ မမလဲ ဒုတ္ိယ အခ်ီစရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဟန္ ျဖင့္ ေလးးဘက္ေလးေထာက္ကာကုန္းးေပးးထားသည္ က်ေနာ္လဲ ဒုူးေထာက္ပီးေနာက္က ေနပင့္ လိုးးေလသည္ ”’ျပြတ္ ျပြတ္ အားး အားး အားး” ” နာနာ ေလးးေစာင့္ ေမာင္ေလး မမ အရမ္းးေကာင္းးေနပီ လိုးပါ နာနာ လိုးး မင္းးလီးတစ္ေခ်ာင္းးလံုးးအကုန္ဝင္ေအာင္လိုုးး ခပ္ျပင္းးျပင္းးေစာင့္လိုးးပါေမာင္ေလးး။

အ အ အ အ အ အ အ ” ခဏေနေတာ က်ေနာ္ လဲ ပီးးခ်င္လာသည္ကိုသတိထားမိလိုက္သည္ မမလဲ ဒုတိတစ္ခ်ီးးပီးးသြားျပန္သည္။ ” မမ က်ေနာ္ပီးးေတာ့မယ္” ” ေမာင္ေလးး ေစာက္ဖုတ္ထဲ မွာမပီးးနဲ႔ေနာ္ မမ ပါးစပ္ထဲ မွာပီးး မမ စုပ္ေပးခ်င္တယ္” မမ က်ေနာ့္ လီးးၾကီးကို အားရပါးးရ စုပ္ေပးးေလသည္ ခဏေနေတာ့ က်ေနာ္လဲ မထိန္းးနုိင္ မမ ပါးးစပ္ထဲ မွာ ပဲ လႊတ္ေပးလိုက္သည္မမကလဲ ထြက္လာတဲ႔ လရည္ ေတြကို မေထြးပစ္ ပဲမ်ိဳခ်လိုက္သည္ က်ေနာ္တုိ႔နွစ္ေယာက္လဲေလးဆယ္ငါးးမိနစ္ေလာက္လိုးးပီးး ပင္ပန္းးကာ ဖတ္ပီ အိပ္လိုက္ၾကသည္ မနက္က်ေတာ့ မမ လဲ အိမ္ျပန္ က်ေနာ္လဲ အိမ္ျပန္ခဲ့သည္ မမက ေနာက္တစ္ပါ စေနေန႔ ည ထပ္ေတြ႔ ရန္ခ်ိန္းးကားး လက္ျပ နႈတ္ဆက္ ထြက္ခြါ သြားးေလေတာ့ သည္ —- ျပီးးးပါျပီ။