July 20, 2024

“အခြင့္အခါ သာတဲ့အခါ”

သီတာတစ္ေယာက္စိတ္ညစ္ညဴး
စြာျဖင့္ေအာင္မဂၤလာကားဝင္းထဲ
Taxiကိုလိုက္ပို႔ခိုင္းၿပီးELiteကားဂိတ္ကိုေရာက္ခဲ့ရတယ္။မိမိဘဝ
အေျခအေနေၾကာင့္ခရီးမထြက္ထြက္ျဖစ္ရတာေၾကာင့္စိတ္ေမာလူေမာျဖစ္ကာခရီးေဆာင္အိတ္ကိုဆြဲ၍ခ
ရီးသည္နားေနခန္းထံဝင္
လိုက္ၿပီးထိုင္လို႔ရမယ့္ေနရာကိုရွာ
လိုက္ေတာ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္
ကိုေတြ႕ၿပီးဝမ္းသာသြားကာ
“ဟယ္ေက်ာ္ဇင္”
“ေဟ့ သီတာမ ဘယ္သြားမလို႔လဲ”
“ဟယ္ ေက်ာ္ဇင္ နင္ေကာဘယ္သြား
မလို႔လဲ”

image


“ေအး ငါမုံ႐ြာသြားမလို႔”
“ဟယ္ ငါလဲမုံ႐ြာကိုသြားမွာဟ”
“ဟုတ္လား နင္တစ္ေယာက္တည္း
လား”
“ေအးေလ တစ္ေယာက္တည္း၊
နင္ေရာတစ္ေယာက္တည္းလား”
“ေအးနင္နဲ႔ အေဖာ္ရၿပီ”
“ေအးဟယ္၊ဒါနဲ႔နင္ကကိုယ့္ကားနဲ႔
ကိုယ္ဘာလို႔မသြားတာလဲ”


“တစ္ေယာက္တည္းမေမာင္းခ်င္ဘူး
ေလ၊ဟိုမွာလဲကားတစ္စီးရွိေသး
တယ္”
“ေအာ “
“နင္ကေရာဘာလို႔မုံ႐ြာသြားတာလဲ”
“ဒီလိုပါပဲဟယ္၊ငါ့မွာေငြေရးေၾကး
ေရးကိစၥတစ္ခုရွိလို႔”
“ဟုတ္လား၊အလုပ္လုပ္ထားတာရွိလို႔လား”
“ေအးဟယ္ငါေငြေခ်းထားတာျပန္မ
ရလို႔”
“နင္ကလဲခုလိုေခတ္ႀကီးေငြေခ်းစား
ရတယ္လို႔
“နင့္လိုေဘာစိမွမဟုတ္တာဟယ္၊ရွိတာေလးတိုးပြားေအာင္ႀကံရတာပဲ”
“နင္ဘယ္သူ႔ဆီေခ်းထားလို႔လဲ”
“မ်ိဳးမင္းကိုေခ်းထားတာ”
“နင္ကဘာလို႔မုံ႐ြာအထိလိုက္လာ
တာလဲ”


“ဒီေကာင္ဖုန္းေခၚမရလို႔”
သီတာကသူငယ္ခ်င္းကိုေတြ႕ၿပီးအေဖာ္ရၿပီလို႔ေတြးကာေပ်ာ္သြားတယ္။ေက်ာ္ဇင္ဆိုတာကငယ္သူငယ္ခ်င္း
ခုထိလူပ်ိဳႀကီးလုပ္ေနတုန္း၊သီတာ
မွာသာအိမ္ေထာင္က်ၿပီးကေလး
တေယာက္ရကာမွကြဲသြားရတယ္၊
ခုလည္းကိုယ့္ဟာကိုယ္အားကိုးၿပီး
ေငြရွာရတယ္၊အတိုးေလးရမလား
လို႔ေတြးၿပီးသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္
ကိုေခ်းငွားခါမွပဲသူငယ္ခ်င္းကဖုန္း
ေခၚမရတဲ့အတြက္မုံ႐ြာအထိလိုက္
လာရေတာ့တယ္။အခုေက်ာ္ဇင္နဲ႔
ေတြ႕ေတာ့အားနည္းနည္းရွိသြား
တယ္။လမ္းခရီးမွာကိုယ့္အသိနဲ႔ပါ
မွစိတ္ကေအးရတာ၊ခုလိုညဘက္
ခရီးသြားရေတာ့အေဖာ္နဲ႔ဆိုစိတ္ခ်
လက္ခ်အိပ္လို႔ရတယ္ေလ။


က်ေနာ္သေဘာေပါက္လိုက္ၿပီ။မ်ိဳး
မင္းကေတာထဲေရာက္ေနတာ၊ဖုန္း
လိုင္းမရွိတဲ့ေနရာမွာ၊မ်ိဳးမင္းပူဆာ
လြန္းလို႔သူ႔ကိုအလုပ္ခြဲေပးထားတာ
ကက်ေနာ္၊သူလုပ္တဲ့အလုပ္ကၿပီး
ခါနီးေပမယ့္ပိုက္ဆံကထြက္မလာ
ေသးဘူး၊ေနာက္ဆုံးအရစ္ထြက္မွ
ေငြကျပန္ေပၚမွာဆိုေတာ့သီတာ့ေငြ
ကိုသူျပန္မေပးႏိုင္ေသးတာျဖစ္မယ္
သီတာကေယာက္်ားရၿပီး လင္နဲ႔ကြဲ
ေတာ့သူ႔ဟာသူႀကိဳးစားေနတာျဖစ္
မယ္။


ကားထြက္ခါနီးေတာ့လူေခၚတာနဲ႔က်ေနာ္နဲ႔သီတာကားေပၚတက္ခဲ့တယ္
ကားေပၚေရာက္ေတာ့သီတာကက်
ေနာ္နဲ႔ထိုင္ရေအာင္ေနရာေျပာင္းၿပီး
ထိုင္တယ္။က်ေနာ္လဲစကားေျပာ
ေဖာ္ရေတာ့အဆင္ေျပတာေပါ့
“ေက်ာ္ဇင္ရယ္၊ငါလဲပိုက္ဆံေခ်း
လိုက္တာစိတ္ဒုကၡအေတာ္ေရာက္
တယ္”
“ဘာလို႔လဲဟ”


“ငါ့ပိုက္ဆံခ်ည္းမဟုတ္ဘူးေလ၊သူ
မ်ားပိုက္ဆံလဲပါေသးတယ္ဟ”
“ေအာ္ ဒီလိုလား”
“ဟိုဘက္ကျပန္ေတာင္းေနၿပီ၊မ်ိဳး
မင္းကဖုန္းဆက္မရဘူး၊ငါဒုကၡအ
ေတာ္ေရာက္ေနတာ၊ဒါေၾကာင့္မ်ိဳး
မင္းရွိတဲ့ေနရာကိုလိုက္တာ”
“ျပန္ရမွာပါ၊စိတ္မပူပါနဲ႔သီတာ”
“မပူလို႔ရမလားဟိုကအေရးတႀကီး
ေတာင္းေနလို႔”
“ဟိုကဘယ္ေလာက္ေတာင္းေနလို႔
လဲ”


“ေလာေလာဆယ္ငါးဆယ္ျပန္ေပးရမယ္”
“အေရးတႀကီးဆိုရင္ငါဆီကယူ
လိုက္ေလ”
“နင္တကယ္ေပးမွာလား”
“ေပးမယ္”
“ေအးဟယ္ေက်းဇူးတင္လိုက္တာ”
“မလိုပါဘူးဟာ အခ်င္းခ်င္းေတြပဲ”
သီတာစိတ္ေအးသြားရသည္။
“သီတာငါတစ္ခုေမးမလို႔အားနာေနတာနဲ႔မေမးျဖစ္ဘူး”
“ဘာေမးမလို႔လဲအားနာလားဟယ္”
“နင္ဘာလို႔အိမ္ေထာင္ပ်က္ရတာ
လဲ”


“ဟိုေကာင္ေဖာက္ျပန္လို႔ေလ”
“ဘာလို႔ဒီေကာင္ကေဖာက္ျပန္တာ
လဲ”
“တဏွာ႐ူးလို႔ေနမွာေပါ့”
“ဘာလို႔အဲလိုေျပာႏိုင္တာလဲ၊ဒီေကာင္ကေတာ္ေတာ္တဏွာ႐ူးလို႔လား”
“တဏွာ႐ူးလို႔ေပါ့ ၊ေကတီဗီက
ေကာင္မကိုယူတာေလ”
“ေကာင္မေလးကေကတီဗီကလား”
“ေအးဟုတ္တယ္၊အမွန္အတိုင္း
ေျပာရရင္သူတဏွာ႐ူးလို႔သာအဲဒီ
ေကာင္မမ်ိဳးကိုယူတာ၊႐ုပ္ကမျပင္
ရင္ဘာမွမထြက္ဘူး၊ခႏၶာကိုယ္က
လဲပိန္တယ္၊ပညာေရးကလဲဆယ္
တန္းေတာင္မေအာင္တာ”
“ေဖာက္ျပန္တာကအေၾကာင္းအ
မ်ိဳးမ်ိဳးျပလို႔ရတယ္သီတာ၊ဒါေပ
မယ့္တကယ့္အေၾကာင္းရင္းရွိမွာပါ”
“နင္ေျပာကငါကပဲေဖာက္ျပန္လို႔သူ
ေဖာက္ျပန္တယ္လို႔ေျပာေနတာ
လား”


“မဟုတ္ဘူးဟ၊အဲဒီေကာင္ကို
ငါေတြ႕ဖူးသားပဲ၊ေအးေအးေဆး
ေဆးသမားပါဟ”
စကားတေျပာေျပာနဲ႔ဆိုေတာ့ 115
မိုင္ကိုေရာက္လာေတာ့ကားေပၚက
ဆင္းရတာေၾကာင့္စကားေၾကာျပတ္သြားရေတာ့တယ္။
ညစာစားၿပီးညဆယ့္တစ္နာရီထိုး
ေနၿပီ၊ကားေပၚျပန္တက္ၿပီး စထြက္
ေတာ့သီတာငိုက္လာတယ္။ေဘးမွာေက်ာ္ဇင္ပဲရွိေတာ့အားနာစရာမရွိပါဘူ။ဒီေတာ့စိတ္ခ်လက္ခ်အိပ္ပစ္
လိုက္ေတာ့တယ္။က်ေနာ္ကအိပ္မ
ေပ်ာ္ႏိုင္ေပ။သီတာကသူ႔ေဘးက
က်ေနာ္ျဖစ္ေနေတာ့သိပ္ရွိန္မေနဘူး
သူအိပ္ရင္းက်ေနာ္ေပၚမွီထားတယ္
ညေရာက္ေလ သူကက်ေနာ့္ရင္ခြင္
ထဲေရာက္လာတယ္။က်ေနာ္လဲမ
နက္ႏွစ္နာရီေလာက္က်ေတာ့ေနႏိုင္ဘူး။မထူးဘူးဆိုၿပီးသီတာကိုယ္လုံးေလးကိုဖက္ထားလိုက္ကာ
အိပ္ၿပီးလိုက္တယ္။
သီတာတေရးႏိုးေတာ့ေက်ာ္ဇင္ကသူ႔ကိုဖက္ထားၿပီးအိပ္ေပ်ာ္ေနမွန္းသိၿပီးလႈပ္လိုက္ရင္ေက်ာ္ဇင္ႏိုးသြားမယ္ဆိုၿပီးၿငိမ္ကာအိပ္ေနလိုက္ေသးတယ္။တခုေတာ့သီတာဝန္ခံခ်င္ပါတယ္။ေက်ာ္ဇင့္ရင္ခြင္ထဲေရာက္
ေတာ့စိတ္ကတမ်ိဳးေတာ့ခံစားရ
တယ္။မနက္ေလးနာရီေလာက္မုံ႐ြာဝင္မွက်ေနာ္ႏိုးလာၿပီး
“သီတာ ထေတာ့မုံ႐ြာေရာက္ၿပီ”
“ဟုတ္လား”
“ေဆာရီးဟာ နင္အေပၚငါမွီၿပီးအိပ္
ေပ်ာ္လာတာ”
“ေအး သိတယ္၊နင္စ္ိတ္ေအးသြား
လို႔ျဖစ္မယ္”
“ေအးဟယ္”
“ငါဟိုတယ္မွာBooking လုပ္ထား
တယ္သီတာ၊နင္လိုက္မလား”
“ေအးေလ လိုက္ရမွာေပါ့”
ထိုသို႔ေက်ာ္ဇင္ေခၚတဲ့အခါသီတာ
လိုက္ဖို႔ျဖစ္သြားၿပီ။
က်ေနာ္ႏွင္ြသူကားေပၚကဆင္းၿပီး
ေနာက္က်ေနာ္သုံးဘီးဆိုင္ကယ္ငွား
ကာဟိုတယ္သြားလိုက္တယ္။
ဟိုတယ္ေရာက္ေတာ့မနက္ေလးနာရီခြဲပဲရွိေသးတာေၾကာင့္
“သီတာ ငါနဲ႔အိပ္ရဲတယ္မဟုတ္လား”
“ဘာလို႔မအိပ္ရဲမွာလဲ”
“အဲဒါဆိုဟိုဘက္ကအိပ္ငါဒီဘက္
ကအိပ္မယ္”
“ေအးပါဟယ္”
သီတာရယ္ခ်င္သြားတယ္။သီတာက
ေယာက္်ားရဖူးၿပီးသူကမွမိန္းမ မရ
ေသးတဲ့လူ။
က်ေနာ္ကုတင္ညာဘက္ျခမ္းမွာဝင္
အိပ္လိုက္ၿပီး သီတာကဘယ္အျခမ္း
မွာအိပ္တယ္။သီတာစိတ္ထဲတမ်ိဳး
ျဖစ္တာမွတကယ္ကိုျဖစ္တယ္။အခု
ပဲေက်ာ္ဇင္နဲ႔တစ္အိပ္ရာတည္းမွာအတူအိပ္ေနရတယ္။ေက်ာ္ဇင္က
အိပ္တာေတာ္ေတာ္ျမန္ပါတယ္။သတိထားၿပီးအိပ္ေနတာျဖစ္မယ္။တ
ခ်က္မွမလႈပ္ဘူး။ေက်ာ္ဇင္ခနပဲ
ဆိုေပမယ့္မနက္
ခုႏွစ္နာရီမွႏိုးလာတယ္။သီတာက
ေရခ်ိဳးထားၿပီးလို႔မ်က္ႏွာကိုမိတ္
ကပ္ျပင္ေနတယ္။
“ႏိုးၿပီလားေက်ာ္ဇင္”
“ေအးႏိုးၿပီ၊နင္ကေရေတာင္ခ်ိဳးၿပီး
ၿပီပဲ”
“ေအးေလ နင္ကအိပ္တာသိုးေနတာ
ပဲ”
“နင္ကတညလုံးငါ့ဆီမွီအိပ္တာ
ဘယ္လိုအိပ္လို႔ရမလဲ၊မနက္ႏွစ္နာရီေက်ာ္မွေမွးခနဲအိပ္ေပ်ာ္သြားတာ”
“ကိုယ္ေတာ္ေရခ်ိဳးလိုက္ေတာ့မနက္
စာသြားစားမယ္”
“ေအးပါခ်ိဳးလိုက္မယ္”
က်ေနာ္လဲေရခ်ိဳးလိုက္ၿပီးသဘက္
ပတ္ထြက္ခဲ့တယ္။ၿပီးေတာ့အဝတ္အစားဝတ္ၿပီးေခါင္းၿဖီးလိုက္တယ္
“ၿပီးၿပီလား”
“ေအး”
အခန္းအျပင္ထြက္ၿပီးဟိုတယ္က
စားေသာက္ခန္းမဆီကိုသြားကာ
မနက္စာစားလိုက္တယ္။စား
ေသာက္ေနရင္းကားကိုဖုန္းဆက္
ေခၚလိုက္တယ္။စားေသာက္ၿပီးကား
ေရာက္လာေတာ့ကားေသာ့ယူကာ
အိပ္ခန္းထဲျပန္သြားလိုက္တယ္။
ဒီေန႔ကၿမိဳ႕ထဲမွာစာတင္ၿပီးလူႀကီး
အခ်ိဳ႕နဲ႔ဆုံစရာရွိတယ္။
“သီတာအျပင္သြားမယ္”
“ေအးသြားေလ၊ဒါနဲ႔ငါမ်ိဳးမင္းဆီကို
ဘယ္လိုသြားရမလဲ”
“ဒီေန႔ေတာ့မ်ိဳးမင္းဆီမသြားနဲ႔ဦး၊
မနက္ျဖန္မွလိုက္ပို႔မယ္၊ငါဒီကလုပ္
စရာေလးေတြလုပ္လိုက္ဦးမယ္”
“ေအးပါဟယ္”
“ငါမနက္ပိုင္းအားတယ္၊နင္ဘုရား
သြားမလားလိုက္ပို႔ေပးမယ္”
“ေအးသြားေလ”
ေက်ာကၠာ႐ြာဖက္ကိုကားေမာင္းၿပီး
ဘုရားကိုလိုက္ပို႔ေပးလိုက္တယ္၊
“သီတာေငြကခုေပးရမလား”
“ခုေပးရင္ငါေငြလႊဲလို႔ရတယ္ေလ”
“ေအး အဲဒါဆိုရင္ ဘဏ္ခနသြား
ၿပီးငါေငြထုတ္မယ္၊တလက္စတည္း
နင္လြဲစရာရွိတာလႊဲလိုက္ေပါ့”
“ေကာင္းတယ္ဟာ၊ေႂကြးပူေနေတာ့
စိတ္ကမေအးဘူးျဖစ္ေနတာ”
“ေအးပါဘာမွပူမေနနဲ႔”
ဘဏ္ကိုသြားၿပီးေငြထုတ္ကာသူက
ေငြလႊဲလိုက္တယ္။ၿပီးေတာ့႐ုံးကိစၥသြားၾကၿပီးေန႔လည္ထမင္းစားကာလူႀကီးအခြၽိဳႏွင့္ေတြ႕ၿပီးစကားေျပာ
ရေသးတယ္။ညေနအျပင္မွာထမင္း
စားၿပီးကိုးနာရီေလာက္မွဟိုတယ္
ျပန္ခဲ့တယ္။
ဟိုတယ္ေရာက္ေတာ့အဝတ္အစား
လဲကာအိပ္ရာေပၚခနလွဲၿပီး
သီတာကအဝတ္ပါးပါးေလးဝတ္
ထားတာျမင္လိုက္ရၿပီးက်ေနာ့္စိတ္
ထဲတမ်ိဳးျဖစ္သြားရၿပီးငပဲကေတာင္
လာတယ္။စကားလမ္းေၾကာင္းလႊဲ
ၿပီးေတာ့ကားေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့စကား
ေတြကိုဆက္ေျပာလိုက္တယ္။
“မေန႔က ကားေပၚမွာစကားဆက္
ျပတ္သြားလို႔”
“ဘာလဲနင္ကဟိုေကာင္နဲ႔ကိစၥလား”
“ေအးေလ”
“ဘာသိခ်င္ေသးလို႔လဲ”
“နင္ေျပာတာဟာ ဒီေကာင္တဏွာ႐ူး
လို႔သာနင့္ေလာက္မွအဆင့္မရွိတာ
ကိုယူတယ္လို႔ေျပာခ်င္တာမလား”
“ေအးေလ”
“နင္ကေခ်ာပါတယ္၊ဒါေပမယ့္ဘာ
လို႔နင့္လိုမိန္းမကိုပစ္ၿပီးမွဟိုေကာင္
မေလးကိုယူရတာလဲ”
“ငါလဲမေျပာတတ္ဘူး”
“နင္ကသူ႔ကိုဝေအာင္မေကြၽးလို႔လား”
“ေဟ့ ငါကဘာဝေအာင္ေကြၽးရမွာလဲ”
“ဒီလိုဟာ၊ငါယူဆခ်က္တစ္ခုေျပာ
ျပမယ္၊သမီးရည္းစားဘဝမွာေတာင္
လိင္ကိစဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္း
ေလာက္ေတာ့ပါတယ္။အိမ္ေထာင္
ျပဳရင္ေတာ့ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း
ေလာက္နဲ႔က်န္တာကနားလည္မႈ႕့
ေတြလို႔ထင္တာ”
“အင္း”
“အဲဒီေတာ့ဟာ ဒီေကာင္ကတဏွာ႐ူးဆိုရင္သူလို
ခ်င္တိုင္းမေပးျဖစ္တာလား”
“အဲဒါလဲပါမွာေပါ့ဟယ္၊ငါကဆိုင္
ဖြင့္တာဆိုေတာ့ညအထိအလုပ္လုပ္
ရတယ္။ပင္ပန္းတဲ့အခါက်ေတာ့လဲ
သူ႔အလိုအတိုင္းလဲမျဖစ္တာလဲပါ
မွာေပါ့”
“အင္း သူကကားေမာင္းတာမဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္သူ႔အေဖအိမ္ကကားကို
ေမာင္းတာ”
“သူကဘယ္အခ်ိန္ကားထြက္ရတာ
လဲ”
“မနက္အေစာႀကီးသြားရတာ၊ေစ်း
ႀကိဳကားေတြေလ၊ေန႔လည္က်ေတာ့
ေအာ္ဒါလိုက္တယ္”
“ေအာ၊နင္ေန႔လည္ေစ်းေရာင္းေတာ့
ထမင္းေတြဘာေတြခ်က္ျဖစ္ရဲ႕လား”
“မနက္ေတာ့ထမင္းေတာ့အေစာႀကီးခ်က္ျဖစ္ေပမယ့္ညေနက်ေတာ့သူ
ခ်က္ရတယ္”
“ခူးခပ္ေကြၽးျဖစ္လား”
“မေကြၽးျဖစ္ဘူး”
“နင္တို႔ႏွစ္ေယာက္အၾကင္နာေလ်ာ့
လို႔ျဖစ္တာဟ”
“ဘာဆိုင္လို႔လဲ”
“မဆိုင္ဘဲေနမလားနင္ကသူ႔အေပၚ
မွာဂ႐ုမစိုက္ဘူးေလ”
“အင္းဟုတ္တယ္”
“လိင္ကိစၥကေရာအဆင္ေျပလား”
“ဟာ နင္ကလဲဘာေတြေလ်ာက္ေမး
ေနတာလဲ”
“သိခ်င္လို႔ေပါ့ဟာ”
“လူပ်ိဳႀကီးကဒါေတြေမးရေအာင္”
“ငါအလွည့္က်ရင္အဆင္ေျပေအာင္
လို႔ေလ”
” လိင္ကိစကလင္မယားခ်င္းပဲလုပ္
ေတာ့ျဖစ္ေပမယ့္သူေတာင္းတိုင္း
ငါမေပးခဲ့ဘူး”
“ဘာလို႔လဲသီတာ”
“ညက်ရင္ငါပင္ပန္းေနၿပီ၊စိတ္မပါ
ေတာ့ဘူး”
“သူကစိတ္ပါေအာင္မႏႉးႏွပ္ေပးဘူး
လား”
“အိမ္ေထာင္က်စကေတာ့လုပ္တယ္
ေနာက္ေတာ့မလုပ္ျဖစ္ပါဘူး”
“နင္တို႔အိမ္ေထာင္ေရးေျခာက္ေသြ႕
သြားတာအဲဒါပဲ”
“ဟင္ဘာဆိုင္လို႔လဲ”
“လင္ရယ္မယားရယ္ျဖစ္လာမွေတာ့
လိင္ကိစကပိုအေရးႀကီးၿပီ၊ပိုၿပီး
ေတာ့ႏု႐ြေနရမွာ”
“ဟင္ဘာလဲဟ”
“နင္မသိဘူးလားမိန္းမဆိုတာအိပ္
ရာေပၚေရာက္ရင္လင္သားအေပၚမွာ
ျပည့္တန္ဆာကဲ့သို႔က်င့္သုံးႏိုင္ရ
မယ္ဆိုတာ”
“မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး၊ငါကျပည္ြတန္ဆာ
မွမဟုတ္တာ”
“ငါေျပာတာကိုနင္နားလည္မႈ႕လြဲတာ
ငါေျပာခ်င္တာကနင့္ေယာက္်ားနဲ႔
နင္ဆက္ဆံတဲ့အခါေျပာတာ”
“ဟဲ့ပုံမွန္ပဲဆက္ဆံတာေပါ့”
“ေလွႀကီးထိုး႐ိုး႐ိုးပဲလား”
“အဲဒါဘာေျပာတာလဲ”
“ပက္လက္လွန္လုံခ်ည္မၿပီးဒူး
ေထာက္လုပ္တာကိုေျပာတာ”
“အဲလိုပဲေလ”
“Doggy မလုပ္ဘူးလား”
“ဘာလဲဟ ေဒါ့ဂီ”
“ကုန္းၿပီးလုပ္တာ”
“အာ ေအာင့္လို႔မခံႏိုင္ဘူး”
“အစကတည္းကႏႉးႏွပ္ထားရင္မနာ
ပါဘူးဟာ”
“နင္ကဆရာႀကီးလား”
“ဟားးးး”
ဒီလိုစကားေတြေျပာေနေတာ့သီတာ့
စိတ္ထဲတမ်ိဳးျဖစ္ေနမိတယ္။မလုပ္
ရတာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္လိင္
စိတ္ေတြႂကြလာသလိုခံစားရၿပီးအဖုတ္ကစိုလာသလိုခံစားရၿပီးရွက္
သြားတာေၾကာင့္မ်က္ႏွာရဲကနဲျဖစ္
သြားရတယ္။
“နင္ကဘာလို႔ဒါေတြေမးေနတာလဲ”
“ငါသိခ်င္တာေတြရွိလို႔ေပါ့”
“နင္အိမ္ေထာင္မျပဳေသးဘူးလား”
“သီတာ အိမ္ေထာင္ျပဳတာကလြယ္
ေပမယ့္အိမ္ေထာင္တည္ၿမဲဖို႔မလြယ္
ဘူးဟ”
“ဟုတ္ေတာ့လဲဟုတ္ပါတယ္”
“နင္သိတဲ့အတိုင္းအိမ္ေထာင္ျပဳတာ
အသြင္တူဖို႔လိုတယ္”
“အင္း”
“လိင္ကိစဆိုရင္လည္းမွ်တေနဖို႔လိုတယ္
မိန္းမျဖစ္သူကအရွက္သည္းေနရင္
လဲအဆင္မေျပဘူး”
“နင္ေျပာတာငါကအရွက္သည္းလို႔
ျဖစ္တာေပါ့”
“အဲဒီတစ္ခုေၾကာင့္ခ်ည္းမဟုတ္ဘူး
သူ႔ကိုဂ႐ုမစိုက္တာေတြေၾကာင့္သူ႔ကိုဂ႐ုစိုက္တဲ့သူကိုယူသြားတာ”
“ငါကဒီထက္ပိုၿပီးသူ႔ကိုဘာဂ႐ုစိုက္ေနရမွာလဲ”
“နင္စဥ္းစားၾကည့္ေလ ၊နင္ကေငြရွာ
ႏိုင္တယိဆိုၿပီးသူ႔ကိုမွဂ႐ုမစိုက္တာ”
“အဲလိုမဟုတ္ဘူးဟ၊ငါရွာတာငါ့မိ
သားစုအတြက္ေလ”
“ငါသိပါတယ္၊ဒါေပမယ့္ေငြကခ်ည္း
အရာရာကိုဆုံးျဖတ္ႏိုင္တာမွမဟုတ္
တာ”
“အင္းငါသိပါတယ္ဟာ၊ငါလည္းငါ့
ေျခေထာက္ေပၚရပ္တည္ႏိုင္တယ္
ဆိုၿပီးမာနထားခဲ့လို႔ပါ”
“ဟုတ္တယ္ေလ၊လင္မယားျဖစ္ၿပီး
လိင္ကိစကိုေတာင္အရွက္သည္း
ေနတာကို”
“ဟဲ့သူလုပ္ခ်င္ရင္လုပ္လို႔ရတာပဲ”
“ငါတစ္ခုေမးမယ္၊နင္သူ႔ဟာကိုနမ္း
ဖူးလား”
“မနမ္းခ်င္ပါဘူး”
“အဲဒါေျပာတာ”
“နင္ကလဲအဲဒါေတြေျပာမေနနဲ႔ေတာ့
ငါ နင္မရွက္ေပမယ့္ငါရွက္လာၿပီ”
“သီတာအဲေလာက္မတုန္းပါဘူးနမ္းတယ္ဆိုတာစုပ္တာပဲ
လို႔သိထားပါတယ္
“နင့္ကိုေမးဦးမယ္ေက်ာ္ဇင္၊နင္က
ေရာမိန္းမမယူပဲမိန္းမက်မ္းေၾက
ေနပါလား၊မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားနဲ႔ေတြ႕ထားတာလား၊နင္
မ႐ိုးဘူးေႏွာ္”
“လူတိုင္းကလိင္ကိစနဲ႔မကင္းပါဘူးသီ
တာ၊ငါလဲလူသားပဲဘယ္လြတ္မလဲ”
“နင္အျပင္မွာမဟုတ္တာေတြနဲ႔မ်ား
လုပ္ေနသလားေရာဂါရေနပါ့မယ္”
“အဲလိုက်ေတာ့လဲငါမလုပ္ရဲဘူး
သီတာ”
“နင္ေပါက္ကရမလုပ္နဲ႔မိန္းမလည္
ေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီးေက်ာ္မေကာင္းၾကား
မေကာင္းေတြျဖစ္ပါ့မယ္”
“ငါဆင္ျခင္ပါတယ္၊တခါတေလလဲ
စိတ္ရွိတိုင္းလုပ္မရဘူးေလ”
“မိန္းမယူေပါ့ဟဲ့”
“ေျပာၿပီးၿပီပဲသီတာရာ”
“အင္း”
“သီတာအိပ္ၾကမလား”
“အိပ္ေလ “
လိင္ကိစ အေၾကာင္းေတြေျပာၿပီးကုတင္တ
ဖက္တခ်က္မွာလဲေလ်ာင္းလိုက္
ၾကတဲ့သီတာစိတ္ထဲတမ်ိဳးကိုျဖစ္ေနတယ္။
“ေက်ာ္ဇင္ငါေလနင္နဲ႔ဒီလိုအိပ္လို႔ငါ့ကိုအထင္မေသးနဲ႔ေႏွာ္”
“မေသးပါဘူးသီတာရယ္”
က်ေနာ္ကသီတာေဘးနားကပ္ၿပီးသီတာကိုဖက္ထားလိုက္တယ္။သီတာ
ၿငိမ္ေနမိတယ္။
သီတာကိုက်ေနာ့္ဆြဲလွည့္ၿပီးနဖူးကို
နမ္းလိုက္ေတာ့
“နင္ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲေက်ာ္ဇင္”
“ငါ့စိတ္ေတြေတာ္ေတာ္ေလးျဖစ္ေန
တယ္”
“ျဖစ္ရေလေက်ာ္ဇင္ရယ္”
သီတာ့ကိုယ္နံ႔သင္းသင္းေလးကိုရႉ
ရႈိက္လိုက္ၿပီးေခါင္းကိုဖြဖြေလးနမ္းလိုက္တယ္။သီတာ့စိတ္ေတြၿပိဳလဲ
သြားသလိုပါပဲ။ေက်ာ္ဇင္စိတ္ေတြ
ျဖစ္ေနသလိုသီတာ့စိတ္ေတြလဲျဖစ္
ေနတယ္။ေက်ာ္ဇင္ရဲ႕ေတာင္ေနတဲ့လီးကသီတာဗိုက္ကိုလာေထာက္ေနတယ္။သီတာမွာ
ေတာ့လီးနဲ႔အေထာက္ခံရေတာ့စိတ္
ေတြတမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးထိန္းခ်ဳပ္ထားရတဲ့စိတ္ေတြပြင့္လာကာကာမစိတ္ကလူးလြန္႔လို႔လႈပ္ရွားလာရတယ္။
အဖုတ္ထဲစိုစိစိျဖစ္ကာေက်ာ္ဇင့္
ရင္ခြင္ထဲဝင္
ၿပီးေက်ာ္ဇင့္ကိုျပန္ဖက္ထားလိုက္တယ္။ေက်ာ္ဇင္ကအၿငိမ္မေနပါဘူး
သီတာတင္ပါးႀကီးကိုကိုင္ၿပီးဖ်စ္
ညႇစ္ေပးျပန္တယ္။ေနာက္ေတာ့လုံ
ခ်ည္ကိုဆြဲခြၽတ္ေတာ့သီတာႂကြေပး
လိုက္တယ္၊ေက်ာ္ဇင္ကလုံခ်ည္ကို
ေျခမနဲ႔ညႇပ္ၿပီးခြၽတ္ခ်ေပးတယ္။
သီတာ့ေအာက္ပိုင္းဗလာက်င္းသြား
ၿပီးေက်ာ္ဇင့္ပုဆိုးလဲကြၽတ္က်သြား
ရတယ္။ဒါေပမယ့္ေက်ာ္ဇင့္လီးကိုသီတာမျမင္ရေသးပါ။ပူေႏြးေနတဲ့
ေက်ာ္ဇင့္လီးရဲ႕အထိအေတြ႕ကိုသာသီတာထိေတြ႕ခံစားမိတယ္။
ေက်ာ္ဇင္ကသီတာ့ႏႈတ္ခမ္းကိုနမ္း
စုပ္တဲ့အခါသီတာမွာစိတ္ၾကည္ႏူးမိ
ၿပီးျပန္လည္နမ္းလိုက္တယ္။ပါးစပ္ထဲေက်ာ္ဇင့္လွ်ာႀကီးဝင္ေမႊေတာ့
ျပန္ၿပီးစုပ္ယူလိုက္တယ္။တႁပြတ္
ႁပြတ္စုပ္နမ္းၿပီးေတာ့ေက်ာ္ဇင္ကသူ႔
ရဲ႕ထထိုင္ကာသူ႔ရဲ႕အက်ႌကိုခြၽတ္ခ်
လိုက္ၿပီးသီတာ့အက်ႌကိုခြၽတ္မယ္
ႀကံေတာ့သီတာကထထိုင္ကာခြၽတ္
ေပးလိုက္ၿပီးေက်ာ္ဇင့္ေပါင္ၾကားကို
ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါေက်ာ္ဇင့္လီးက
ခ်က္အထိေရာက္ကာကပ္ေနတယ္။
အိမ္ေထာင္က်ဖူးတဲ့သီတာမွာေက်ာ္
ဇင့္လီးကိုၾကည့္ၿပီးအံ့ဩမိတယ္။
မိမိလင္ျဖစ္ခဲ့သူရဲ႕လီးဟာေက်ာ္ဇင္
လီးတဝက္သာသာေလာက္ပဲရွိလိမ့္
မယ္။ထိပ္ဖူးႀကီးကနီရဲၿပီးအေၾကာ
ေတြတပ်ိဳင္းပ်ိဳင္းထေနတာေၾကာင့္
အလြန္ႀကီးမားေနသလိုျဖစ္ေနတယ္။အက်ႌခြၽတ္လိုက္ေတာ့မွေက်ာ္ဇင္ကသီတာ့ႏို႔ကိုတႁပြတ္ႁပြတ္စို႔ေတာ့
တယ္။
“ႁပြတ္! ႁပြတ္!”
“အာ့ေျဖးေျဖးလုပ္ပါေက်ာ္ဇင္ငါ
ထြက္မေျပးဘူး”
က်င္ကနဲက်င္ကနဲျဖစ္သြားတဲ့ႏို႔စို႔ခံ
ရတဲ့အရသာကအေၾကာထဲစိမ့္ဆင္း
သြားရၿပီးအဖုတ္ကေတာ့စို႐ႊဲလို႔ေန
ပါၿပီ။မခံစားရတာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့အ
တြက္စိတ္ကပိုၿပီးထႂကြလို႔လာတယ္ေက်ာ္ဇင္ကႏို႔စို႔ရင္းအဖုတ္ၾကား
လက္နဲ႔ေမႊပါတယ္
“အာ့! အင္းးဟင္းးဟင္းးး”
ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိပါ၊ေက်ာ္ဇင့္နဲ႔မွ
စိတ္ေတြထႂကြၿပီးညည္းမိသည္။
ရႏို႔စို႔ေနရာမွဗိုက္သားျပင္ခ်ပ္ခ်ပ္ေလးအားလွ်ာျဖင့္ေလွ်ာတိုက္ၿပီးယက္လိုက္ရာ
“အာ့! ယားတယ္ ဟ”
“ဘယ္ကယားလဲ”
“အာ နင္ေႏွာ္”
ခ်က္ပတ္လည္ကိုဝိုက္ၿပီးတခ်က္
ယက္လိုက္တယ္
“အိုး ကြၽတ္ကြၽတ္”
သီတာမွာယားၿပီးခါးမွာေကာ့တက္လာသည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္အဖုတ္က
ပိုၿပီးေဖာင္းကားလာသလိုျမင္ရ
ေတာ့သည္။သီတာတစ္ေယာက္မွာကာမစိတ္မိမိခႏၶာကိုယ္ကကာမကို
ေတာင့္တေနမွန္းကိုယ္တိုင္မသိေပ။
စိတ္ထဲမွာေတာ့ေပ်ာ္ေနမိသည္။ေရွ႕
ဆက္ျဖစ္လာမည့္အရာအားဆက္မ
ေတြးေတာ့ေပ။တလႈိက္လႈိက္နဲ႔ရင္ဖို
သလိုျဖစ္လာၿပီးပိပိအတြင္းသား
ေတြယားယံလို႔လာခဲ့ၿပီ။စိုထိုင္းဆ
မ်ား႐ုံမကစို႐ႊဲ၍ပင္လာသည္။
ေက်ာ္ဇင္ပိပိကိုလက္ႏွင့္ပြတ္ရာ
“အာ့ ….”
ၾကက္သီးေႏြးဖုတို႔ထသြားရျပန္
သည္။တေျဖးေျဖးႏွင့္ေက်ာ္ဇင္ရဲ႕
ေခါင္းကသီတာ့ေပါင္ၾကားထဲဝင္
လာကာေပါင္ကိုမတင္ၿပီးပိပိကိုလွ်ာႏွင့္အျပားလိုက္ယက္ျခင္းကိုခံလိုက္ရသည္။
“ပလပ္ ပလပ္”
“အာ့! အိုးး ေက်ာ္ဇင္ရယ္ အားးရွီးး”
ၾကက္သီးေမြးညင္းထသြားၿပီး
ေျခဖဝါးေတြေတာင္ေတာင့္သြားပါတယ္။မႀကဳံရတာၾကာၿပီမို႔ခံစားရတဲ့အထိအေတြ႕ကႏူးညံ့ေပမယ့္လူကတုန္တက္သြားရတယ္။မ်က္လုံးေလးေမွးစင္းရင္းမိမိႏို႔
ကိုပင္ပြတ္မိေနေတာ့တယ္။
သီတာမွာေကာင္းလြန္းလွသျဖင့္မွာရင္ထဲကလီစာထဲျပဳတ္က်သြားသလိုတလႈိက္လႈိက္ခံစားလိုက္ရၿပီးပိပိထဲကဆစ္ကနဲျဖစ္သြားတာသိလိုက္ရတယ္။ပိပိထဲစို႐ႊဲလာသလိုခံစားလိုက္ရၿပီး
“သြားၿပီ ထြက္ကုန္ၿပီ”
ဟုစိတ္ထဲေတြးမိၿပီးရွက္သြားမိျပန္တယ္။
တႁပြတ္ႁပြတ္ျမည္ေအာင္ယက္ေပး
ေနတာေၾကာင့္က်င္တက္လာတဲ့
ခံစားမႈ႕ႏွင့္အတူပိပိထဲကပါယားယံလာခဲ့တယ္။ထို႔အတူညည္းသံလဲ
ထြက္ခဲ့ရျပန္တယ္
“အာ့ အင္းအင္း ဟင္းဟင္း
ေက်ာ္ဇင္ ငါမေနတတ္ဘူးဟာ၊နင္
လုပ္ရင္လဲလုပ္ပါေတာ့”
ေက်ာ္ဇင္လည္းယက္ေနရင္းကေန
သီတာေပါင္ေတြကိုလက္ႏွင့္
ပြတ္ေပးၿပီးတင္သားမ်ားကိုလဲဖြ
ဖြေလးဆုပ္ကိုင္ညႇစ္ေပးလိုက္တဲ့အခါမွာသီတာမွာအသံေတြပိုထြက္လာခဲ့တယ္။
“အိုး ေက်ာ္ဇင္ရယ္နင္လုပ္တတ္လိုက္
တာဟာ”
အပ်ိဳမဟုတ္ေသာသီတာ
တစ္ေယာက္မွာေက်ာ္ဇင္ရဲ႕ႏႉးႏွပ္ဆြေပးမႈ႕့မွာကာမစိတ္တို႔ထႂကြလာခဲ့ၿပီ။က်ေနာ္လဲစိတ္ထန္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အ
တြက္လူးလဲထကသီတာ့ေပါင္ကို
ကားၿပီးဒူးေထာက္၍ပိပိအဝကို
လီးဒစ္ေလးျမဳပ္႐ုံအေပၚေအာက္
စုံဆန္လုပ္လိုက္ေတာ့တယ္
“အား ရွီးးရွီး အားး”
သီတာမွာလီးေၾကာင့္ကာ
မေစ့ကိုထိေတြ႕လာတဲ့ေက်ာ္ဇင္ရဲ႕လီးထိပ္ဖူးေၾကာင့္စိတ္တို႔ပိုထႂကြ
လာၿပီးမိမိႏို႔ေတြကိုအလိုအ
ေလ်ာက္ပြတ္ကိုင္မိရျပန္တယ္။
သီတာတစ္ေယာက္ကာမစိတ္ေတြ
ျပင္းထန္ေနမွန္းသိတာေၾကာင့္ပိပိဝထဲကိုလီးအားဖိသြင္းလိုက္တယ္
“ဗ်စ္ ဗ်စ္ ဗ်ိ ဗ်စ္””
“အားး!အိုး ေျဖးေျဖးဟာနင့္ဟာက
ႀကီးတယ္”
“ေအးပါဟာ”
လီးကိုလုံးဝဆြဲမထုတ္ပဲစိမ္ထား
လိုက္ကာသီတာရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းလႊာအားစုပ္ယူလိုက္ေတာ့သီတာအငမ္းမရ
ပင္ျပန္စုပ္နမ္းတယ္။
သီတာရဲ႕လက္ေအာက္ေက်ာ
ေအာက္ေနလက္ႏွစ္ေခ်ာင္းလုံးအားထည့္ၿပီးပုခုံးကိုလွမ္းဆြဲထားလိုက္
ရာၾကည္ျပာလဲေက်ာ္ဇင္ရဲ႕ေက်ာ
ျပင္ကိုဖက္ထားလိုက္မိသည္။
ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းစုပ္နမ္းလိုက္တဲ့အခါ
ပိပိအတြင္းကလႈပ္ရွားလာၿပီး
ညႇစ္ေနသလိုခံစားရလာတဲ့အခါ
“သီတာငါဆက္လုပ္မယ္ေႏွာ္”
“လုပ္ေလအရမ္းမၾကမ္းနဲ႔ဦး”
“ေအးပါဟာ”
လီးကိုဆြဲေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္
ကိုေျဖးညႇင္းစြာလုပ္လိုက္တဲ့အခါ
မွာေတာ့သီတာမွာပိပိထဲကိုဝင္လာတဲ့လီးရဲ႕ပူေႏြးေႏြးအရသာႏွင့္အတူပိပိႏႈတ္ခမ္းသားကိုပြတ္ဆြဲသြားတဲ့ထူးျခားတဲ့ခံစားမႈ႕ကိုရလိုက္တယ္။
ဒစ္ကားႀကီးကပိပိအတြင္းသားေတြကိုတိုးဝင္သြားလိုက္၊ပြတ္ဆြဲၿပီးျပန္ထြက္လာလိုက္နဲ႔အရသာကိုစေတြ႕လာၿပီးေက်ာ္ဇင္ေက်ာျပင္ကိုလက္သည္းနဲ႔ကုတ္မိေတာ့တယ္။
“နာေသးလားသီတာ”
“ဟင့္အင္း ငါေကာင္းေနၿပီ”
“ခံႏိုင္ၿပီ လားသီတာ”
“အာ မသိဘူးဟာ
မေမးနဲ႔ကြာရွက္တယ္”
“နင္ခံႏိုင္ၿပီဆိုငါနည္းနည္းျမန္ခ်င္လို႔”
“လုပ္ေလနာရင္ေျပာမယ္”
“အင္း”
က်ေနာ္လည္းသီတာ့ပုခုံးကိုဆြဲ
ၿပီးလီးကိုေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ကို
နည္းနည္းျမန္လိုက္ေတာ့တယ္
“ဗ်စ္ ဘြတ္ ဖြတ္ ဖြတ္”
ဖက္ထားရင္းလုပ္တာမို႔အရမ္း
ၾကမ္း၍မရေပ။တေျဖးေျဖးခ်င္း
သာအသြင္းအထုတ္လုပ္ရသည္
။အပ်ိဳမဟုတ္ေတာ့ေပမယ့္ေစးပိုင္တင္းက်ပ္မႈ႕ကိုအျပည့္အဝရရွိၿပီး
သီတာ၏လက္သည္းအခ်ိဳ႕က
ေက်ာျပင္ကိုလာၿပီးမထိတထိနဲ႔
ေထာက္ေနတဲ့အခါစိတ္တို႔ပိုႂကြလာ
ၿပီးခါးကိုမတ္၍အရွိန္တင္ၿပီးတဖြတ္
ဖြတ္တဖန္းဖန္းျမည္ေအာင္လိုး
လိုက္တယ္
“ဘြတ္ဖြတ္ ဖြတ္ ဖြတ္”
“အာ့အင္းးဟင္းးဟင္း”.
အေစ့ႏွင့္ထိေတြမႈ႕ေဘးႏႈတ္ခမ္းသားမ်ားနဲ႔ပြတ္တိုက္မႈ႕ေတြေၾကာင့္သီတာမွာမခံစားဖူးေသးေသာကာမအရ
သာတမ်ိဳးကိုခံစား
ရၿပီးညည္းမိတယ္။တခ်က္တခ်က္
ေဆာင့္ခ်က္ေတြေၾကာင့္အရသာအရမ္းရွိၿပီးသီတာမွာတုန္တက္လာခဲ့တယ္။
“ဖြတ္ ဘြတ္ ဖန္း ဖန္းဖန္း”
“အာ့ !အိုးးရွီးးရွီးးးအိုးး”
ကာမစိတ္တို႔အထြဋ္အထိပ္ေရာက္
လာၿပီးညည္းသံပိုထြက္ခဲ့ၿပီး
ပိပိအတြင္းနံရံေတြကေနအလို
အေလ်ာက္တုန္႔ျပန္ကာေက်ာ္ဇင္
လီးကိုအရမ္းညႇစ္သလိုလဲခံစားရ
လာတယ္။
ေက်ာ္ဇင္မွာသီတာၿပီးေတာ့မယ္မွန္း
သိေနၿပီထို႔အတြက္ပင္မနား
တမ္းေဆာင့္ၿပီးၿပိဳင္တူၿပီးႏိုင္ရန္
စိတ္ႏွစ္ၿပီးျမန္ျမန္ပင္လိုးလိုက္ရာ သီတာရဲ႕ေအာ္ညည္းသံႏွင့္အတူ
ေက်ာ္ဇင္ရဲ႕တဏွာသံပိုထြက္လာ
တယ္
“ဘြတ္ဖတ္ ဖတ္ ဖန္းဖန္း”
“အိုးးရွီးးအိုးး ရွီး အိုး”
“အားငါၿပီးေတာ့မယ္ေက်ာ္ဇင္
ေဆာင့္ေဆာင့္”
“ေအးေဆာင့္ၿပီ”
ဘြတ္ဖတ္ ဖတ္ ဖန္းဖန္း”
“အိုးးရွီးးအိုးး ရွီး အိုး”
အာ့ ရွီးးရွီးးးအားး”
သီတာတစ္ေယာက္အသည္းအသန္ေအာ္လာၿပီးေနာက္ၿငိမ္က်သြားရပါေတာ့တယ္။
ေက်ာ္ဇင္လဲၿပီးခါနီးေတာ့
“သီတာ ငါအထဲမွာၿပီးလို႔ရလား
“ရတယ္လုပ္လုပ္ငါသေႏၹတား
ပစၥည္းမထုတ္ရေသးဘူး”
သီတာကေျပာေသာေၾကာင့္
ႀကိမ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ဆက္တိုက္တြန္းလိုးလိုးလိုက္ရာသုတ္မ်ား
တေျဖာေျဖာထြက္သြားရေတာ့တယ္။
သုတ္မ်ားမထြက္ေတာ့သည္အထိ
စိမ္ထားၿပီးေနာက္ေပ်ာ့ေခြစျပဳလာ
လီးကိုဆြဲထုတ္ၿပီးသီတာ့အနားကပ္ကာဖက္နမ္းလိုက္ပါေတာ့တယ္
“သီတာငါလုပ္တာေကာင္းရဲ႕လား”
“ဟာ ေက်ာ္ဇင္၊နင္တကယ္
လုပ္တတ္လိုက္တာဟယ္”
ေစာင္ကိုဆြဲၿခဳံရင္းသီတာေျပာ
လိုက္တယ္။ေက်ာ္ဇင္လဲေစာင္
ေအာက္ကိုဝင္ကာသီတာကိုဖက္
ထားလိုက္ၿပီး
“တကယ္ေကာင္းတယ္၊နင့္ဟာက
ႀကီးၿပီးေတာ့အၾကာႀကီးလဲလုပ္ႏိုင္
တယ္၊အစကေတာ့ေတာ္ေတာ္နာ
တယ္”
“ေနာက္ေတာ့လည္းေကာင္းသြား
တာပဲလား”
“အင္း”
“နင့္ေယာက္်ားနဲ႔ငါနဲ႔ယွဥ္ရင္ဘယ္လိုလဲ”
“အင္းသူကမႏႉးမႏွပ္ပဲလုပ္ေတာ့ငါ့
မွာအလုပ္ကလဲပင္ပန္းတယ္ဆို
ေတာ့စိတ္မပါဘူးေလ”
“ဟုတ္လား”
“နင္ကလူပ်ိဳသာဆိုတယ္လုပ္တတ္
တယ္၊နင့္ဟာႀကီးကလဲျပည့္က်ပ္
ေနတာပဲ”
စကားေျပာေနရင္းသီတာက
ေက်ာ္ဇင္လီးကိုစမ္းကိုင္လိုက္ၿပီး
“ဟယ္ခုေတာ့လဲသူမဟုတ္သလိုပဲ”
“ဟင္းဟင္းသူခဏအနားယူတာပါ
သီတာရာ၊နင္သာနမ္းေပးမယ္ဆိုရင္
ေတာ့ေႁမြတစ္ေကာင္လိုပါးဗ်ဥ္း
ေထာင္လာမွာပါ”
“တကယ္ရေသးလို႔လားဟယ္၊ငါ့
ေယာက္်ားကေတာ့တစ္ခါပဲ””
“နင္သာ နမ္းေပးမယ္ဆိုရင္သူက
ခ်က္ခ်င္းမာလာမွာ”
“နင္ေႏွာ္ေတာ္ေတာ္လူလည္က်
တယ္”သီတာၿပဳံးၿပီးေျပာလိုက္သည္။
“လုပ္ၾကည့္စမ္းပါသီတာ”
“ငါကြင္းထုေပးမယ္ဟာ”
သီတာကအိပ္ရာကထၿပီးဂြင္းထု
ေပးေနရင္းကေနဘာေၾကာင့္မွန္း
မသိ၊ေက်ာ္ဇင္ေျပာသလိုနမ္းၾကည့္ခ်င္လာၿပီးေက်ာ့္ဇင့္လီးကိုငုံစုပ္
ၾကည့္လိုက္သည္။
လွ်ာဖ်ားေလးနဲ႔တထိုးေမႊၾကည့္
ေတာ့အာေငြ႕ေၾကာင့္လား
သီတာမသိေခ်။ေက်ာ္ဇင့္လီးကအရမ္းပင္ႀကီးလာသည္။ထိပ္ဖူးဝ၌အရည္တို႔စိမ့္ထြက္လာသည္၊ငံျပျပအ
ရည္ျဖစ္ေသာ္အနံ႔ႏွင့္အရသာတို႔မဆိုးေတာေၾကာင့္သီတာစုပ္ရတာ
အဆင္ေျပသည္။ထြက္လာေသာအရည္တို႔ကိုလည္းပါးစပ္ထဲငုံမထား
ပဲၿမိဳခ်ရင္းစုပ္လိုက္သည္။ထို႔အျပင္
ေက်ာ္ဇင့္၏ေဂြးဥႀကီးကိုလည္းအသာအယာညႇစ္ေပးလိုက္သည္။ေ
ေက်ာ္ဇင္၏ေဂြးဥမွာေပ်ာ့တြဲမေနဘဲ၊က်စ္လစ္ေနသည္။သင္ေပးျခင္းမဟုတ္ပဲေဂြးဥကိုပါနမ္းေပးလိုက္သည္။ေက်ာ္ဇင့္လီးကားအလြန္မာ
ေတာင္ကာမိုးေပၚသို႔ျပန္တက္
မည္သကဲ့သို႔ျဖစ္
လာသည္။ထိပ္ဖူးႀကီးလဲနီရဲလို႔လာ
သည္။စုပ္ရသည္ကိုေက်နပ္လို႔ေနမိ
သည္။မ်က္လုံးမွိတ္ၿပီးတအင္းအင္း
ညည္းေနေသာေက်ာ္ဇင္ကို
“ေတာ္ၿပီေက်ာ္ဇင္ငါေညာင္းေနၿပီ”
“အာေညာင္းရင္ရပ္လိုက္ေလ၊ငါ
လဲအရမ္းလုပ္ခ်င္ေနၿပီ”
“အင္းလုပ္ေလ”
သီတာပက္လက္လွန္ၿပီးအိပ္လိုက္သည္။ေက်ာ္ဇင္ကသီတာ့ေပါင္
ၾကားဒူးေထာက္ဝင္ၿပီးသူ႔လီးႀကီးနဲ႔
သီတာပိပိကိုအထက္ေအာက္စုံဆန္လုပ္ျပန္သည္။က်င္တက္သြား
ေသာခံစားခ်က္နဲ႔သီတာပ
ညည္းလိုက္သည္။ထိုေနာက္ေက်ာ္
ဇင္ကအဖုတ္ဝကိုလီးေတတေျဖး
ေျဖးသြင္းလိုက္ေတာ့သည္။
“ဖ်စ္ ဗ်စ္ ဖ်စ္ …”
“အာ့ အင္းးဟင္းးဟင္းး”
လီးကသီတာ့အဖုတ္ဖဲတိုးဝင္
သြားသည္။အရည္တို႔စို႐ႊဲေန၍သာ
တအိအိနဲ႔ဝင္သြားသည္။လီးအ
ထဲေရာက္သည့္အထိအေတြ႕သည္လည္းအဖုတ္နံရံသားမ်ားကိုပြတ္
သြားေလရာအရသာရွိေနသလိုခံစား
လိုက္ရၿပီးသီတာညည္းမိေတ့
သည္။
ေက်ာ္ဇင္လည္းသီတာ့ပုခုံးကိုဆြဲၿပီးလီးကိုေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္လုပ္ေပးလိုက္ေတာ့တယ္
“ဗ်စ္ ဘြတ္ ဖြတ္ ဖြတ္”
ဒုတိယအႀကိမ္လိုးျခင္းျဖစ္ေသာ္
လည္းတေျဖးေျဖးခ်င္း
သာအသြင္းအထုတ္လုပ္ရသည္
။ေစးပိုင္တင္းက်ပ္မႈ႕ကိုအျပည့္အဝရရွိၿပီးသီတာ၏လွမ္းဖက္ျခင္းကိုခံရကာလက္သည္းအခ်ိဳ႕က
ေက်ာျပင္ကိုလာၿပီးမထိတထိနဲ႔
ေထာက္ေနတဲ့အခါစိတ္တို႔ပိုႂကြလာ
ၿပီးခါးကိုမတ္၍အရွိန္တင္ၿပီးတဖြတ္
ဖြတ္တဖန္းဖန္းျမည္ေအာင္လိုး
လိုက္တယ္
“ဘြတ္ဖြတ္ ဖြတ္ ဖြတ္”
“အာ့အင္းးဟင္းးဟင္း”
.အေစ့ႏွင့္ထိေတြမႈ႕ေဘးႏႈတ္ခမ္း
သားမ်ားနဲ႔ပြတ္တိုက္မႈ႕ေတြေၾကာင့္
မွာခံစားဖူးေပမယ့္ေနာက္ထပ္ေပါင္းမ်ားစြာလိုခ်င္ေနေသာအရသာတ
မ်ိဳးကိုခံစားရၿပီးညည္းမိတယ္။
တခ်က္တခ်က္
ေဆာင့္ခ်က္ေတြေၾကာင့္အရသာအရမ္းရွိၿပီးသီတာမွာတုန္တက္လာခဲ့တယ္။
“ဖြတ္ ဘြတ္ ဖန္း ဖန္းဖန္း”
“အာ့ !အိုးးရွီးးရွီးးးအိုးး”
ကာမစိတ္တို႔အထြဋ္အထိပ္ေရာက္
လာၿပီးညည္းသံပိုထြက္ခဲ့တယ္။
ပိပိအတြင္းနံရံေတြကေနကေက်ာ္
ဇင္လီးကိုအရမ္းညႇစ္သလိုလဲခံစားရလာတယ္။
ေက်ာ္ဇင္ကသီတာမွာဒုတိယအ
ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီးၿပီးမည့္အခ်ိန္မွာၾကာ
မည္မွန္းသိေနသည့္အတြက္ပင္
မနားတမ္းေဆာင့္လိုက္ေသးသည္။
ထိုေနာက္ေတာ့ေက်ာ္ဇင္ကသီတာ့
ခါးကိုကိုင္၍ပင္လီးကိုမခြၽတ္ပဲမ
လိုက္ကာပက္လက္လွန္လွဲခ်လိုက္ရာသီတာမွာအလိုအေလ်ာက္
ေက်ာ္ဇင္အေပၚေရာက္သြားသည္။
သီတာသိလိုက္ပါၿပီေက်ာ္ဇင္ကမိမိကိုအေပၚစီးကေနလုပ္ခိုင္းမွန္းသိ
တာေၾကာင့္ေျခေထာက္ေတြပုံမွန္အေနအထားေရာက္ေစရန္ျပဳျပင္
လိုက္ၿပီးေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္လုပ္
ေပးလိုက္သည္။ငါးမိနစ္ခန္႔လုပ္ေပး
ၿပီးေနာက္ကခါး
ကိုကိုင္ၿပီးႂကြခိုင္းလာတာေၾကာင့္
ၾကည္ျပာအေပၚစီးကေနၿပီးေဆာင့္ခ်ေပးလိုက္သည္
“ေက်ာ္ဇင္ ငါအရမ္းေညာင္းေနၿပီဟ”
“ေအး အာ့ဆိုကုန္းေပးေပါ့”
“ဟင္..နင္ေႏွာ္အလကားရတိုင္းေရေတာင္အဝေသာက္မယ့္လူမ်ိဳး”
“အကြက္စုံမွအရသာပိုသိတာဟ”
“မသာ…လိပ္မ်ိဳးလုပ္ရင္လဲျမန္ျမန္
လုပ္က်ိမ္းစပ္ေနၿပီ”
ပါးစပ္ကသာေျပေနေပမယ့္ကေတာ့ေက်ာ္ဇင္အလိုက်အိပ္ရာေပၚေလးဘက္ေထာက္ၿပီးကုန္းေပးလိုက္သည္၊ေက်ာ္ဇင္လည္းသူလုပ္ခ်င္တဲ့ပုံစံကိုသီတာကခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့အ
တြက္အိပ္ရာကထလာကာသီတာ့
ေနာက္မွာမတ္တပ္ရပ္ၿပီးဖင္ကို
ၾကည့္လိုက္သည္၊ကိတ္လြန္းတဲ့
သီတာ့ဖင္ႀကီးဟာဝိုင္းစက္လွပ
ၿပီးခါးက်ဥ္က်ဥ္ကေလးေၾကာင့္ပို
ၿပီးဆြဲေဆာင္မႈ႕ရွိေနေတာ့တယ္။တင္သားကိုလက္ဖဝါးျဖင့္တခ်က္ႏွစ္
ခ်က္႐ိုက္ခ်င္စိတ္လည္းေပါက္လာသျဖင့္႐ိုက္ထည့္လိုက္တယ္။
“ဖတ္ ဖတ္.”
“အာ့အိုး မသာနာတယ္ဟ”
ျဖဴေဖြးလွေသာသီတာ့တင္သား
မွာနီရဲသြားေတာ့တယ္။
ေက်ာ္ဇင္ကလီးကလီးကိုကိုင္ၿပီးအ
ဖုတ္ထဲထည့္လိုက္သည္။
ဖ်စ္ ဗ်စ္ ဖ်စ္ …”
“အာ့! အင္းးဟင္းးဟင္းး”
ကုန္းၿပီးခံရတဲ့အရသာကတမ်ိဳးပါ
အစကေတာ့ေအာင့္သလိုျဖစ္ၿပီးအထဲထိလီးကျမဳတ္ဝင္သြားခ်ိန္မွာ
ေတာ့အဆုံးထိထိထိေရာက္ေရာက္
ဝင္သြားတဲ့ခံစားမႈ႕မ်ိဳးကိုသီတာ
ခံစားလိုက္ရသည္။
“ဘြတ္ ဖြတ္ ဖတ္ ဖတ္ဖန္းဖန္းးး”
“အာ့!အင့္! အင္! အင္းဟင္းး”
ေက်ာ္ဇင့္ေဆာင့္ခ်က္ေၾကာင့္သီတာမွာနာသလိုေအာင့္သလိုလိုနဲ႔
ေကာင္းသလိုလိုျဖစ္လာတယ္၊
ေက်ာ္ဇင္ကတင္သားႏွစ္ျခမ္းကိုၿဖဲကိုင္ၿပီးေဆာင့္ခ်က္ျပင္းျပင္းနဲ႔လိုး
ေလသီတာမွာေအာ္ညည္းမိေလ၊တ
ေျဖးေျဖးနဲ႔သီတာမွာကာမစိတ္
အထြဋ္အထိပ္ထိေရာက္လာတယ္။
ေက်ာ္ဇင့္အတတ္ေကာင္းေတြတတ္
တယ္။သီတာ့ဖင္စအိုဝကိုလက္
သည္းႏွင့္ထိသလိုမထိသလိုလုပ္
ေတာ့သီတာစိတ္ေတြပိုထလာၿပီး
ဘြတ္ ဖြတ္ ဖတ္ ဖတ္ဖန္းဖန္းးး”
“အာ့!အင့္! အင္! အင္းဟင္းးလုပ္ လုပ္ ငါ ငါၿပီးေတာ့မယ္ အင့္”
ေက်ာ္ဇင္လည္းၾကာၾကာမထိန္းႏိုင္
ေတာ့ေခ်။အရမ္းလွပတဲ့ဖင္ႀကီးကို
အားရပါးရေဆာင့္ရတဲ့အရသာက
အလြန္ပင္ေကာင္းလာကာၿပီးခါနီး
လာၿပီးသီတာႏွင့္ၿပိဳင္တူၿပီးႏိုင္
ရန္စိတ္ႏွစ္ၿပီးျမန္ျမန္ပင္လိုးလိုက္
ရာသီတာရဲ႕ေအာ္ညည္းသံႏွင့္
ပိုထြက္လာတယ္
“ဘြတ္ဖတ္ ဖတ္ ဖန္းဖန္း”
“အိုးးရွီးးအိုးး ရွီး အား ငါၿပီးေတာ့
မယ္ အားး”
“ဘြတ္..ဖတ္ ဖတ္ ဖန္းဖန္း””
“ဟုတ္ အာ့ ရွီးးရွီးးးအားးၿပီးးၿပီအား”
သီတာတစ္ေယာက္အသည္းအသန္ေအာ္လာၿပီးေနာက္ၿငိမ္က်သြားရ
တယ္။ေက်ာ္ဇင္လည္းၾကည္ျပာ
ေမွာက္ခ်က္လဲက်မသြားေစရန္ခါးကိုကိုင္ကာထိန္းထားေနာက္အ
ႀကိမ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ဆက္တိုက္တြန္း
လိုး လိုးလိုက္ရာသုတ္မ်ားတေျဖာ
ေျဖာထြက္သြားရေတာ့တယ္။
“ဟားးေကာင္းလိုက္တာသီတာ
ရာလူလည္းေခြၽးေတြနဲ႔နစ္ေရာပဲ”
“အင္းေလ နင္အလကားရတယ္ဆိုၿပီးအေသ
ႀကိတ္ေနတာကိုး”
“နင္ကသာအေသႀကိတ္တယ္ေျပာ
ေနတာငါကအားကိုမရေသးဘူး”
“ေတာ္ၿပီ ငါေရခ်ိဳးခန္းဝင္အုံးမယ္”
သီတာကေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ထရာ
သီတာ့အဖုတ္ထဲကသုတ္ရည္
မ်ားစီးထြက္လာသျဖင့္
“ဟာ အမ်ားႀကီးဟာ၊သုတ္ေတာ္
ေတာ္ေပါတာပဲ”
“စုထားတာေတြေလ”
သီတာေရခ်ိဳးခန္းထဲဝင္ၿပီးသန္႔ရွင္း
ေရးလုပ္ၿပီးျပန္ဝင္လာသည္။
“အိပ္ၾကမယ္က်ာ္ဇင္ ငါလဲပန္း
ေနၿပီ”
“ေအးပါဟာအိပ္မယ္”
ႏွစ္ေယာက္သားအိပ္ရာေပၚလွဲခ်
လိုက္သည္။ေက်ာ္ဇင္ကသီတာ့ကို
ဖက္ထားသည္။သီတာၿငိမ္ေနလိုက္သည္။မနက္မိုးလင္းမွသီတာႏိုးလာ
သည္။ေက်ာ္ဇင္ကသီတာကိုဖက္
လွ်က္အိပ္ေပ်ာ္ေနဆဲျဖစ္သည္။
သီတာစဥ္းစားမိသည္က ခါတိုင္းယ
ခုႏႈိက္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ေလ့မရွိေပ
ညတြင္အနည္းဆုံးႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ႏိုး
တတ္သည္။ယခုေတာ့မိုးစင္စင္
လင္းမွႏိုးသည္။လူကလန္းဆန္းေနသည္။မေန႔ညကအျဖစ္ေၾကာင့္ျဖစ္
မည္ဟုေတြးလိုက္မိသည္။
“ေက်ာ္ဇင္ထေတာ့ဟ”
“ခနေနစမ္းပါဦးဟာဇိမ္ရွိတုန္းေလး၊ယူပါရေစဦး”
“မနက္စာငတ္သြားမယ္”
“ငတ္ပါေစဟာ”
“ငါထေတာ့မယ္၊နင္ဖယ္ေတာ့”
“နင္ထမွေတာ့ဘယ္ကဇိမ္ရွိေတာ့မလဲ၊ငါလဲထၿပီ”
“ေတာ္ေတာ္ဇိမ္ရွိခ်င္ေနရင္မိန္းမယူ
ေလ”
“ငါ့ဟာငါလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေန
တာကိုမျမင္ႏိုင္ဘူးလား”
“နင္ဒီအတိုင္းေနလို႔မျဖစ္ဘူး”
“ေအးပါဟာ”
“ငါေရခ်ိဳးလိုက္ဦးမယ္”
“ငါနင့္အတူခ်ိဳးမယ္ေလဟာ”
“နင္တကယ္ကဲတယ္သိလား”
” ဟီးးးး”
ေရခ်ိဳးခန္းထဲႏွစ္ေယာက္အတူဝင္
ခ်ိဳးေတာ့ေက်ာ္ဇင္ကသီတာေနာက္
ေက်ာမ်ားကိုေဂ်းတြန္းေပးလိုက္
သည္၊ေရခ်ိဳးၿပီးမနက္စာစားၿပီး
သီတာ့ကိုေခၚကာေတာထဲသြားလိုက္တယ္။မ်ိဳးမင္းနဲ႔ေတြ႕ေတာ့အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပလိုက္ေတာ့သီ
တာေက်နပ္သြားတယ္။
“ေက်ာ္ဇင္ နင္ေလ မ်ိဳးမင္းနင့္ဆီကအလုပ္ေတြယူလုပ္
ထားတာမေျပာဘူး”
“မ်ိဳးမင္း နင္မေပးရင္ေက်ာ္ဇင့္ဆီက
ေတာင္းမွာ”
“ေအးေတာင္းလိုက္ဟ၊ဒီေကာင္က
သူေဌး”
“နင့္ကိုဆက္သြယ္တာမရလို႔သူ႔ဆီက
ငါးဆယ္ယူထားလိုက္တယ္၊နင္ရမွ
ျပန္ဆပ္ေတာ့”
“မဆပ္ေတာ့ဘူး ငါရစရာရွိတာေတြ
ကျဖတ္လိုက္ရင္ငါေတာင္အတိုး
သက္သာေသးတယ္”
“တကယ္လူလည္ေတြခ်ည္းပဲ”
“မလည္လိုေခ်းတာပါဟယ္”
“ေအးပါၿပီးေရာ၊ငါျပန္မယ္”
“ေအးျပန္ေလ”
လမ္းမွာေက်ာ္ဇင္အေၾကာင္းစဥ္း
စားလာလိုက္ၿပီး
“ေက်ာ္ဇင္”
“ဟင္ ဘာလဲသီတာ”
“နင္ေတာ္ေတာ္လည္တာပဲသိလား”
“ဘာလို႔လဲဟ”
“နင္ကသူမ်ားေငြနဲ႔အလုပ္လုပ္ၿပီး
ငါကိုဝိုက္လိုက္ေသးတာ””
“ဟားးနင္ကလဲေျပာေရာ့မယ္၊နင္
ကေရာမႀကိဳက္ဘူးလား”
“ေတာ္ၿပီေဟ့ေကာင္ေနာက္တစ္ခါ
မရေတာ့ဘူး”
“ေအးပါ နင္မၾကည္ျဖဴရင္အတင္း
ယူလို႔မွမရတာ”
“ေအးအဲဒါေၾကာင့္နင္လူပ်ိဳႀကီး
ျဖစ္ေနတာ”
“ဘာဆိုင္လို႔”
“နင္ေတြးၾကည့္ေပါ့ မိန္းကေလးက
ကိုယ့္ေယာက္်ားမဟုတ္ပဲၾကည္ျဖဴ
ပါတယ္ လုပ္ပါလို႔ေျပာမလားဟဲ့”
သီတာၿပဳံးၿပီးေျပာလိုက္သည္။
“ေအာဒီလိုလား”
ဟိုတယ္ျပန္ေရာက္ၾကၿပီး
ညက်ေတာ့ သီတာရန္ကုန္ျပန္ခဲ့ရ
တယ္။ကေလးကိုအၾကာႀကီးခြဲထား
လို႔မရလို႔ပါ။ဒါေပမယ့္ အိမ္အျပန္
ခရီးကေတာ့သီတာ့အတြက္လန္း
ဆန္းေနတယ္။ေက်ာ္ဇင္ျပန္လာရင္
သီတာ့ကိုလာေခၚမွာသိေနတယ္ေလ။တစ္ခုပဲအခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္
ခုထိလိုေနတဲ့ကြက္လပ္မွာျဖည့္ဖို႔
သူ႔အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း
ကိုယ့္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေက်ာ္ဇင္ရွိေနေပးမယ္ဆိုတာယုံ
ၾကည္မိတယ္။ပုံမွန္မဟုတ္ေပမယ့္
အခြင့္အခါသာတဲ့အခါခ်စ္ပြဲဝင္ၾက
ဆဲပါ”